fagligt

Uddannelsesplan

Nørrehedens forventninger til studerende

 • At du arbejder ud fra gældende CKF, og delagtiggør personalegruppen på Nørreheden heri
 • At du til forbesøget afleverer dit CV, med vægt på både personlige og faglige interesser
 • At du arbejder ud fra Nørrehedens værdigrundlag
 • At du bruger hele personalegruppen som sparring i dagligdagen
 • At du er forundret og reflekterende over egen praksis 
 • At du stiller åbne og uddybende spørgsmål til arbejdet, og bidrager med nye ideer/aktiviteter
 • At du aktivt deltager i pædagogiske diskussioner
 • At du udviser engagement og aktiv deltagelse i praktisk arbejde ude og inde
 • At du som studerende i 1.praktikperiode udarbejder en procesjournal
 • På personalemøder er et fast punkt forbeholdt den studerende. Vi forventer, at du her videregiver dine tanker og forholder dig til din målformulering.

Arbejdsplan for studerende

I 1. praktikperiode arbejdes på Nørreheden i 10 uger, i alt 282 timer, derudover 5 studiedage. Den studerende vil i starten få en del korte vagter, så hverdagen læres. Der vil i perioden være en enkelt døgnvagt sammen med vagthavende personale. Vagterne vil derudover fordele sig på både 8.30-15.30 og 8-19 vagter. Der arbejdes hver anden weekend.
 
I 2. praktikperiode arbejdes der på Nørreheden 24 uger, i alt 780 timer, derudover 10 studiedage. Arbejdstiden fordeler sig på døgnvagter (8-8), 8-19 vagter og 8.30 – 15.30 vagter. Der arbejdes hver anden weekend. Der forekommer enkelte vagter, hvor man er ene på arbejde et døgn, ligesom man er ene på arbejde efter kl. 19 til næste morgen kl. 08.
 
Der afsættes minimum 0,5 time til vejledning pr. uge. Den studerende og praktikvejlederen udarbejder i starten af praktikken i fællesskab dagsorden til vejledningsmøderne. Senere forventes, at den studerende tager ansvar for at lave dagsordenen. Den studerende er ansvarlig for referat fra vejledningstimerne. Dette tjener som dokumentation for at vejledningen har fundet sted.
 
På Nørreheden lægger vi vægt på at tilbyde den studerende en god og udfordrende praktikperiode, med et godt og konstruktivt fagligt og personligt udbytte. Det er vores mål, at den studerende føler sig tilpas og tryg i det daglige arbejde for derved at kunne agere ligeværdigt med både beboere og øvrigt personale.

Arrangementer,
den studerende skal deltage i

- Personalemøde
- Pædagogiske dage
- Arrangementer med familier og pårørende
- Diverse kurser

Tilbud til den studerende

Du har som studerende mulighed for at deltage i Nørrehedens forskellige ture
- Miniferie med en enkelt overnatning, sædvanligvis i februar måned
- En-dages ture til Norge og Sverige
- Sølund Musikfestival, én eller to dage
- Ferier à 3 -7 dages varighed i ind- eller udland
- 1-dags kurser
- Ture ud af huset

fargligt

Researchdage

Nørreheden forventer, at den studerende hurtigst muligt kontakter praktikvejlederen på tlf. 98 26 16 86, med henblik på præcis datofastsættelse researchdagene.
 
De tre dage mødes ind fra kl. 10:00 til 15:00.

Vi forventer et udkast til læringsmål

Den studerende vil blive vist rundt ude som inde på Nørreheden, blive præsenteret for beboerne på botilbuddet og det vagthavende personale samt ledelsen, gennemgå praktiksted beskrivelsen og uddannelsesplanen samt får sin arbejdsplan for den kommende tid som studerende. Datoer for vejledningstimerne fastlægges minimum en måned frem. Derudover fortælles Nørrehedens historie, og hvorfor vi er et unikt sted.
 

Praktikdokumentet

Praktikdokumentet/læringsmål inddrages på vejledningsmøderne.
 

 

Vejlederens opgave

 • Sørge for at den studerende føler sig godt modtaget
 • Aftale vejledning med den studerende og leder
 • Give vejledning i forhold til målfastsættelsen
 • Introducere den studerende til Nørrehedens mål for praktikken
 • Vejlede i forbindelse med den studerendes opgave
 • Deltage i møde med seminariet
 • Holde det øvrige personale og leder orienteret om studieforløbet
 • Udfærdige udtalelse og godkendelse af praktikken
 • Supervision
 • Vække den studerenes nysgerrighed