VORES VÆRDIGER

Det gode liv

På Nørreheden har vi konstant fokus på det, som vi mener, generelt kendetegner et godt liv for beboerne

Selvbestemmelse

 Det giver en god selvfølelse, at have indflydelse på eget liv i videst mulig omfang. Dvs. at man bliver mødt med interesse, respekt og lydhørhed i forhold til ønsker og behov. At have en stemme, uanset hvordan den kommer til udtryk.

Oplevelser

Vi tilbyder mange oplevelser, som kan inspirere, undre og begejstre. Indtryk giver aftryk og kan flytte meninger, holdninger og selvopfattelse. fx. har en beboers interesse for foto gennem mange år, udviklet sig til egne udstillinger rundt omkring i Nordjylland og givet en følelse af at mestre og at være værdifuld som husfotograf for Nørreheden. 

Sundhed

Nørreheden tilstræber sundhed både sjæleligt og kropsligt. Vi tilstræber daglig bevægelse for alle efter interesse og behov. Desuden vægtes sunde råvarer – gerne fra egen avl – og en alsidig, sund kost generelt. Vi holder øje med beboernes vægt og helbred og sørger for professionel hjælp ved behov.

Relationer

Et godt liv indeholder også gode sociale relationer. På Nørreheden vægtes socialt fællesskab højt, vi hygger, griner, danser og oplever sammen. Man støttes i en god omgangstone, som også indebærer lydhørhed og respekt for hinanden. Nørreheden føles som familie. Vi holder desuden kontakt til lokalsamfundet – bruger lokale håndværkere og forretninger og har jævnlig kontakt med gode naboer. Beboerne er gode ambassadører for Nørreheden. Desuden vægtes familierelationer højt. Der er flere traditioner over året, hvor pårørende inviteres og vi støtter en jævnlig kontakt beboer og familie imellem. Pårørende er altid velkommen på Nørreheden.

Mestring

De udfordringer, beboernes funktions-nedsættelser medfører, kompenserer personalet i vid udstrækning for gennem omsorg, støtte og hjælp. Samtidigt er holdningen, at alle kan bidrage med noget, uanset handicap. At blive mødt med forventninger giver en følelse af at have værdi, at betyde noget. Derfor er Nørreheden også et beskæftigelsestilbud. Alle bidrager med lyst, interesse og evner til de daglige opgaver. Vi udfordrer også til at turde mere, kunne mere. Handleplanen og indsatsområder støtter os i at have fokus på, hvad den enkelte profiterer bedst af. Personalet arbejder efter KRAP. Vi har konstant fokus på beboernes nærmeste udviklingszone og tror på, at udvikling sker hele livet.

Vi mener, at de overordnede forudsætninger for at kunne leve det gode liv, i høj grad er tilstede på Nørreheden.

VORES VÆRDIGER

En typisk hverdag kunne forløbe således:

Der er morgenmad kl. 8, hvor dagens personale netop er mødt ind. Ofte hilses man med kram, smil og gensynsglæde. Sammen spises der morgenmad. Der hygges og snakkes om løst og fast, beboerne støttes generelt i god bordskik. Efter morgenmaden holdes en kort briefing, hvor personalet opdateres og fordeler dagens opgaver. Herefter går man i gang med dagen. Flere af beboerne har gavn og glæde af en visuel struktur.  Tavler på værelserne er individuelt tilpasset til fx at vise, hvem  “dagens makker” er, hvilket personale som sover på Nørreheden om natten og dagens aktiviteter.
 
Morgenhygiejnen ordnes som det første. Herefter passer “udeholdet” dyrene. Nørreheden tilbyder desuden opgaver omkring pryd- og køkkenhaver, drivhus, marker, brænde, kompostering, træfældning og en masse årstidsafhængige aktiviteter. Inde er der opgaver, der relaterer sig til husholdningen. Der skal tømmes opvaskemaskine, vaskes tøj, hentes grøntsager ind til måltiderne, laves mad. Måske skal der bages eller syltes. Der er oprydning på værelserne, den daglige rengøring varetages dog af et rengøringsfirma. 
 
Om formiddagen holdes kaffepause kl. 10, og den serveres altid med vand, knækbrød, frugt og grøntsager.  Herefter fortsætter aktiviteterne frem til det varme måltid kl. 12.
 
Efter måltidet holdes en stillepause, hvor beboerne går på deres værelser. Enten kan man snuppe sig en lur, høre musik eller slappe af på anden måde i ca. 30-40 min. Personalet bruger pausen til hvile, samtale og diskussion.
 
Når stillepausen er slut, går man igen i gang med beskæftigelsen. Måske skal der laves flis til gangene omkring hus og have, måske skal der køres en tur til foderstofhandleren efter foder eller gødning. Det er også tid efter stillepausen til motion for de beboere, der vil ud og gå eller cykle en tur. Der er også jævnligt en tur til tandlæge, ridning eller andre ærinder.
 
Der er kaffepause kl. 15, og proceduren er den samme som ved formiddagskaffen. Herefter er det tid til aftenfodring, og arbejdsdagen slutter herefter. Om sommeren kan det være svært at afslutte arbejdet, og man kan sagtens gå og ordne noget ude, så længe lysten er der. Udebeskæftigelsen prioriteres højt, da den er grundlaget for Nørrehedens koncept ”fra jord til bord”.
 
På regnvejrsdage og i vinterperioden er der arbejde i værkstedet, hvor der både foregår kreative tiltag samt bliver ordnet cykler og repareret ting og sager.
Efter at arbejdstiden er slut ved 16-tiden, er der fri tid, hvor beboerne kan dyrke deres interesser eller slappe af, som hver især har lyst til.
 
Aftensmaden skal især i vinterhalvåret passe med aftenaktiviteterne. Der er beboere, der skal i aftenskole mandage og torsdage, og de fleste tager til klubaften i Klub Georg i Jerslev onsdag aftner.
 
Aftnerne er ofte præget af, at beboerne er meget ude i dagens løb, og er ret aktive med mange ting. De fleste er naturlig trætte, og aftenkaffen er tit afslutningen på dagen.
På hverdage deltager nogle af beboerne i handikapridning, zoneterapi, svømning og massage, der er personaledeltagels til alle disse aktiviteter.
Der er regelmæssige individuelle byture, tandlæge, frisør og mulighed for kurser ud over Specialskolens vintertilbud, ligeledes med personale ledsagelse.
Indflydelse på eget liv og træning i selvstændighed styrkes bl.a. på de månedlige beboermøder. Her diskuteres trivsel, ønsker til ture, temauger, ferie og madplaner. Herudover kan alle emner tages op, store som små. Beboerne informeres også om udvalgte emner fra personalemøder og fra fagblade, som inden mødet er gennemlæst af personale for at finde relevante artikler.
Beboerne er på skift ordstyrer med tilpasset støtte. Møderne er populære og foregår meget sagligt og tages alvorligt i de ca. 1 ½ time, de varer. Mødet er i mødelokalet og fejres med kage. Mellem møderne kommer beboerne jævnligt med emner til dagsordener og er meget opmærksomme på, at deres punkter bliver taget op og at der træffes beslutninger. 
På lørdage er der altid tilbud om lørdagstur. Skiftevis kultur og natur tur, hvor der opsøges alt fra kunstmuseer, byliv, strandtur til sejltur og zoo. Der spises som regel ude og købes snoller med hjem. Turene er meget populære. Søndag er hviledag.