Nørreheden

Til sagsbehandler

Nørrehedens tilbud henvender sig til voksne udviklingshæmmede borgere over 18 år, som visiteres efter § 107 eller 108 i Serviceloven. Vi tilbyder plads og beskæftigelse til borgere, som kan profitere af nære familielignende forhold i landlige og rumlige omgivelser/rammer