fagligt

Målgruppe og pris

Nørrehedens tilbud henvender sig til voksne udviklingshæmmede borgere over 18 år, som visiteres efter § 107 eller 108 i Serviceloven. Vi tilbyder plads og beskæftigelse til borgere, som kan profitere af nære familielignende forhold i landlige og rumlige omgivelser/rammer.

Målgruppen har behov for varig støtte og vejledning omkring almindelige daglige funktioner såsom personlig hygiejne, måltider, økonomi, i sociale relationer med medbeboere og omverdenen samt kognitiv støtte og vejledning efter behov.
 
Et fysisk handicap er kun begrænsende i det omfang, husets indretning og udearealerne betinger. 

Døgnprisen udgør i 2021 kr. 2407,-

Dette beløb dækker:

  • Et botilbud, hvor beboeren har eget værelse med bad og toilet. Gode og lyse fællesarealer. Have og natur lige uden for døren. Transport til alle aktiviteter. Personaleledsagelse til individuelle ferier og andet.
  • Et beskæftigelsestilbud med aktiviteter ud fra konceptet ”fra jord til bord”. Daglig fysisk aktivitet udendørs. Temauger, kreative tilbud, projektarbejde, et beskæftigelsestilbud i stadig udvikling.
  • Et velkvalificeret og erfarent personale, der arbejder med beboerens individuelle behov og problemstillinger

Egenbetaling:

Anbringende kommune beregner beboernes egenbetaling.
Dette beløb dækker kost, logi, rengøring, el og varme.